W tym artykule znajdą się wszystkie kluczowe informacje dotyczące modelu GPT-5. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pozostałych modelach GPT i narzędziu ChatGPT, sprawdz inne strony na stronie 🙂

GPT-5, w teorii, ma na celu być znacznym ulepszeniem względem GPT-4, choć bardzo niewiele wiadomo o tym modelu. Oto wszystko, co do tej pory pojawiło się w mniej lub bardziej oficjalnych wiadomościach i plotkach.

Czy GPT-5 zbliża nas do AGI?

Moc obliczeniowa tego typu rodzi pytania, czy GPT-5 może osiągnąć to, co Hollywood wyobrażało sobie od dziesięcioleci: powstanie AGI (sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia).

Początkowo szacowano, że osiągnięcie AGI nastąpi do 2032 roku, a premiera GPT-5 pozwoli nam przynajmniej ocenić, czy OpenAI z powodzeniem nauczyło swój model umiejętności związanych z AGI.

Osiągnięcie AGI to istotny kamień milowy dla systemów sztucznej inteligencji, zwłaszcza jeśli chodzi o rewolucję w przetwarzaniu języka naturalnego. Jednak być może w obecnym momencie nie jest to najlepsze rozwiązanie dla nas jako gatunku.


OpenAI i rozwój LLM

Oparte na wcześniejszych doniesieniach z tego roku, piąta generacja GPT to oczekiwany kolejny główny LLM (Large Language Model). Ze względu na ogromny sukces ChatGPT, OpenAI kontynuuje prace nad rozwojem przyszłych modeli. Kolejne iteracje dalej będą napędzać jego sztuczną inteligencję w rozmowach z ludźmi w celu realizacji ich zadań i potrzeb.

Data wydania GPT-5… najpierw GPT-4.5?

OpenAI kontynuuje szybkie tempo rozwoju swoich LLM. GPT-4 zadebiutował 14 marca 2023 roku, zaledwie cztery miesiące po premierze GPT-3.5 wraz z ChatGPT. OpenAI oficjalnie oświadczyło, że GPT-4.5 zostanie wprowadzone we wrześniu lub październiku 2023 roku jako „wersja pośrednia między GPT-4 a nadchodzącym GPT-5” (plotka).

Brak planów szkolenia GPT-5 w najbliższej przyszłości

Wcześniejsze raporty sugerowały, że prace nad GPT w wersji 5 już się rozpoczęły. Jednak Sam Altman, prezes OpenAI, który ostatnio przemawiał na wydarzeniu na MIT, odniósł się do otwartego listu oraz petycji, które krążą w społeczności technologicznej, wzywającej OpenAI do zatrzymania postępów modeli językowych po GPT-4. Podczas wydarzenia, Sam Altman stwierdził, że „brakuje mu większości technicznych niuansów dotyczących tego, gdzie potrzebujemy przerwy”. W związku z tym, choć Altman uważnie rozważa stanowisko zawarte w liście, nie podjął żadnych ostatecznych decyzji ani nie ogłosił konkretnych planów dotyczących wstrzymania rozwoju GPT-5 na tym etapie. List o którym mowa został opublikowany na stronie internetowej Future of Life Institute, uzyskał poparcie wielu liderów technologicznych, w tym Elona Muska, Steve’a Wozniaka i Andrew Yanga, wśród innych.

Kwestie etyki i bezpieczeństwa danych

Niejasności co do dalszego rozwoju piątej generacja GPT i jego wpływu na rynek AI stawiają pytania dotyczące bezpieczeństwa i etyki. Jako że modele językowe stają się coraz bardziej zaawansowane, konieczność zrozumienia ich możliwości i ograniczeń staje się kluczowa. Przyszłe wersje LLM mogą oferować jeszcze większe korzyści dla użytkowników, ale jednocześnie niosą ze sobą ryzyko niekontrolowanego rozwoju technologii AI. Debata na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności w kontekście GPT-5 pokazuje, że społeczność naukowa i technologiczna jest świadoma ryzyka związanego z rozwojem zaawansowanych systemów AI. Wstrzymanie rozwoju LLM może przynieść więcej czasu na analizę i poprawienie potencjalnych zagrożeń, które niosą ze sobą te potężne narzędzia. To też dobry czas, aby nauczyć się z korzystać z ChatGPT w poprawny sposób.

Jednakże, dla OpenAI i innych organizacji zajmujących się AI, wyzwanie polega na znalezieniu równowagi między innowacjami a bezpieczeństwem. Istotne jest, aby dążyć do osiągnięcia tego celu, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój technologii AI.

TOP10 wyczekiwanych funkcji i możliwości ChatGPT 5

GPT-5 będzie kolejną wersją w serii modeli językowych GPT, którą można spodziewać się jeszcze większych innowacji niż w poprzednich wersjach. Możemy też zakładać, że model ten będzie udostępniony najpierw w narzędziu ChatGPT (ChatGPT-5), szczególnie w pakiecie „Plus”. Oto moje zestawienie TOP10 wyczekiwanych z potencjalnych nowych funkcji, które GPT w wersji 5 powinien nam zaoferować.

Podstawowe zmiany

1. Zaawansowana architektura

Piąta generacja GPT ma korzystać z udoskonalonej architektury, która pozwoli na efektywniejsze i dokładniejsze przetwarzanie oraz generowanie języka. Architektura ta ma zawierać sieci neuronowe oparte na grafach oraz mechanizmy uwagi, które mają pomóc modelowi lepiej zrozumieć relacje między słowami i frazami. Będzie to szczególnie zauważalne przy pracy ze związkami frazeologicznymi lub przysłowiami.

2. Innowacyjne techniki uczenia się

Przewidywane jest, że GPT-5 będzie korzystać z bardziej obszernego i zróżnicowanego zestawu danych treningowych. Pozwoli mu to lepiej uczyć się i uogólniać wzorce językowe. Ponadto, GPT w wersji 5 ma stosować uczenie nienadzorowane, co pozwoli mu uczyć się ze zbiorów danych nieustrukturyzowanych bez potrzeby nadzoru ludzkiego. Kto wie, może tym razem model otrzyma dostęp do całego zasobu danych z Internetu?

3. Zaawansowane możliwości modelowania języka

GPT-5 ma być zaprojektowany tak, aby rozumieć i generować język w sposób bardziej zbliżony do ludzkiego. Powinien być w stanie pojmować i generować bardziej złożone i subtelne struktury językowe, takie jak sarkazm czy ironia, oraz tworzyć bardziej spójne i logiczne odpowiedzi, może nawet udzielać porad dot. przyszłości na bazie opisu poprzednich doświadczeń.

4. Wsparcie wielojęzyczne

GPT-5 ma być zaprojektowany z myślą o obsłudze wielu języków, co uczyni go cennym narzędziem do tłumaczeń oraz innych zastosowań, które wymagają wsparcia wielojęzycznego. Czyżbyśmy byli o krok od „doskonałego” tłumacza?

Biorąc pod uwagę przewidywane funkcje i możliwości, piąta generacja GPT ma szansę stać się potężniejszym i wszechstronniejszym modelem językowym. Może się to przyczynić się do znaczących postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz przetwarzania języka naturalnego.

Nowe, zaawansowane możliwości

5. Wzmocnione przetwarzanie multimodalne: tekst, obraz, dźwięk i wideo

GPT-5, jako następca GPT-4, będzie posiadać lepsze zdolności rozumienia danych, co pozwoli na sprawniejsze przetwarzanie multimodalne. Zdolności GPT-4 w zakresie przetwarzania tekstu i obrazów zostaną rozszerzone o analizę dźwięku i wideo. W przyszłości wystarczy wprowadzić interesujący mem lub niedokładnie określony obraz do ChatGPT (ChatGPT-5), aby uzyskać treść dopasowaną do najnowszych trendów, zarówno w postaci tekstowej, jak i wideo czy 3D.

6. Rewolucja w produkcji filmów i seriali: interaktywne treści multimedialne

GPT-5 może wprowadzić sztuczną inteligencję do przemysłu filmowego i telewizyjnego, co diametralnie zmieni sposób tworzenia tych treści. GPT w wersji 5 będzie potrafiło analizować zdjęcia, odczytywać emocje i sugestie, a nawet tworzyć efekty specjalne. Widzowie przestaną być jedynie odbiorcami treści, stając się współtwórcami opowieści, które będą dostosowywane na bieżąco do ich reakcji.

7. Roboty otrzymają… mózgi? Wprowadzenie inteligencji do codziennego życia

Kolejna iteracja modelu, dzięki swoim zdolnościom w zakresie przetwarzania danych, może umożliwić robotom lepsze zrozumienie języka, emocji i zachowań ludzkich. Dzięki temu będą mogły lepiej współpracować z ludźmi, dostosowywać się do różnych środowisk i wykonywać różnorodne zadania. GPT-5 otworzy nowe perspektywy w dziedzinie robotyki i uczyni życie ludzi wygodniejszym.

8. Autonomiczne rozwijanie modeli AI: krok ku inteligentnemu Internetowi

GPT-5 będzie potrafiło tworzyć własne (proste) modele AI, co pozwoli na rozszerzenie zakresu jego zastosowań. W przyszłości możliwe będzie łączenie wielu modeli AI w celu zwiększenia efektywności i jakości interakcji z użytkownikami. Autonomiczne rozwijanie modeli AI przez GPT-5 stworzy niespotykane dotąd możliwości w dziedzinie sztucznej inteligencji.

9. Wirtualne światy do przewidywania przyszłości: testowanie rozwiązań w środowisku cyfrowym

5 iteracja modelu GPT będzie potrafiło tworzyć kompleksowe wirtualne światy. Będą one służyć jako narzędzia do eksperymentowania i przewidywania przyszłości, za pomocą modelowania wielu wariantów wydarzeń. W ramach tych wirtualnych symulacji naukowcy, inżynierowie, ekonomiści i eksperci z różnych dziedzin będą mogli testować różne scenariusze, jak zmiany klimatyczne, innowacje technologiczne czy wpływ polityki na społeczeństwo, aby podejmować lepsze decyzje i przygotować się na wyzwania przyszłości.

10. Udoskonalony system szkoleniowy dla innych AI

GPT-5 będzie również miało kluczowe znaczenie dla rozwoju innych systemów sztucznej inteligencji. Dzięki zaawansowanemu systemowi szkoleniowemu GPT w wersji 5, nowe AI będą mogły szybciej i skuteczniej uczyć się od swojego nauczyciela. To z kolei doprowadzi do szybszego rozwoju sztucznej inteligencji i jej zastosowań w różnych dziedzinach życia.

(FAQ) GPT-5 co musisz wiedzieć

Co to jest GPT-5?

GPT-5 będzie następną wersją w serii modeli językowych GPT. Możemy oczekiwać zmian w zaawansowanej architektury, innowacyjnych technik uczenia się, lepszego modelowania języka oraz wsparcia wielojęzycznego.

Kiedy zostanie wydany GPT-5?

Nie podano konkretnej daty wydania GPT-5. W artykule wspomniano jedynie o planach wydania GPT-4.5 we wrześniu lub październiku 2023 roku jako wersji pośredniej między GPT-4 a przyszłym GPT-5.

Czy GPT-5 będzie lepszy od GPT-4?

Przewiduje się, że GPT w wersji 5 będzie znaczącym ulepszeniem w stosunku do GPT-4, dzięki zaawansowanej architekturze, innowacyjnym technikom uczenia się, lepszemu modelowaniu języka oraz wsparciu wielojęzycznemu.

Czy GPT-5 będzie niebezpieczny?

W artykule poruszono kwestię listu otwartego i petycji wzywających OpenAI do zatrzymania postępów modeli językowych po GPT-4 ze względu na potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem. GPT-5 może mieć zastosowania, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, zależne od kontekstu i zastosowania.

Czym będzie ChatGPT-5?

ChatGPT-5 będzie kolejną generacją narzędzia opartego na modelu GPT, które zostanie opracowane przez OpenAI. Będzie kontynuować cele poprzednich wersji, takie jak generowanie bardziej zaawansowanych i spójnych odpowiedzi w kontekście rozmowy z użytkownikiem. ChatGPT-5 może oferować wyższą jakość odpowiedzi, lepszą zrozumiałość kontekstu oraz bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zdolność do przewidywania przyszłości, wykonywania bardziej złożonych zadań analitycznych czy tworzenia wirtualnych światów.