Polityka Prywatności

Na stronie rozmawiajai.pl, dostępnym pod adresem https://rozmawiajai.pl/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejszy dokument Polityki prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez rozmawiajai.pl oraz sposób ich wykorzystania.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępnili i / lub gromadzą w rozmawiajai.pl. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

Gromadzone przez nas informacje

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, w którym poprosimy go o podanie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które może nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

Nie gromadzimy danych osobowych, które użytkownicy piszą do chatbota. Cała historia czatu jest przechowywana w pamięci podręcznej i historii przeglądarki użytkownika i może zostać usunięta poprzez usunięcie czatu w interfejsie witryny oraz wyczyszczenie historii i pamięci podręcznej przeglądarki.

Na stronie internetowej OpenAI można dowiedzieć się, w jaki sposób i do czego mogą być wykorzystywane przesyłane dane.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku
Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

Dostarczania, obsługi i utrzymywania naszej strony internetowej.
Ulepszania, personalizowania i rozszerzania naszej witryny.
Zrozumieć i przeanalizować sposób korzystania z naszej witryny.
Opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności.
Komunikowania się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z witryną oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
Wysyłanie wiadomości e-mail.
Wykrywać i zapobiegać oszustwom.

Pliki dziennika
rozmawiajai.pl stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające / wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Bezpieczeństwo
Podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Żaden system bezpieczeństwa nie jest jednak nieprzenikniony i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web
Jak każda inna strona internetowa, rozmawiajai.pl używa plików "cookies". Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Plik cookie Google DoubleClick DART
Google jest jednym z zewnętrznych dostawców na naszej stronie. Wykorzystuje również pliki cookie, znane jako pliki cookie DART, do wyświetlania reklam odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich wizyt na stronie www.website.com i innych witrynach w Internecie. Odwiedzający mogą jednak zrezygnować z używania plików cookie DART, odwiedzając Politykę prywatności sieci reklamowej i treści Google pod następującym adresem URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Polityka prywatności partnerów reklamowych
Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych rozmawiajai.pl.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są wykorzystywane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na rozmawiajai.pl, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że rozmawiajai.pl nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich
Polityka prywatności rozmawiajai.pl nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności serwerów reklamowych stron trzecich w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

Prawa do ochrony danych osobowych wynikające z RODO
Chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do następujących praw:

Prawo dostępu - Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.
Prawo do sprostowania - użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważa za niekompletne.
Prawo do usunięcia danych - użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
Prawo do ograniczenia przetwarzania - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
Prawo do przenoszenia danych - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami.
W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Informacje dla dzieci
Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

rozmawiajai.pl nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

Wybór użytkownika
Użytkownik ma prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, aktualizowania ich i usuwania. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach. Korzystając z naszej usługi, użytkownik wyraża również zgodę na nasze warunki użytkowania i warunki użytkowania OpenAI, którego API używamy do uruchamiania naszej usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.