Rozwiązania oparte na ChatGPT (i inne LLM) zaczynają pojawiać się w naszej najbliższej przestrzeni. Co warto wiedzieć o ChatGPT? Czas na suche fakty!

I. Informacje ogólne

 1. ChatGPT – innowacyjny model językowy Invgate oparty na technologii OpenAI
 2. Model oparty na analizie ponad 200 milionów wypowiedzi z różnych źródeł
 3. GPT-4 posiada aż bilion parametrów, podczas gdy modele GPT-3.0 i GPT-3.5 miały odpowiednio 175 miliardów i 355 miliardów parametrów
 4. Dostępność API ułatwiającego integrację z aplikacjami
 5. ChatGPT rozumie co najmniej 95 języków naturalnych i ma wiedzę na temat wielu języków programowania

II. Praktyczne zastosowanie i jakość odpowiedzi

 1. Wykorzystywany przez ponad 200 firm na całym świecie
 2. Błyskawiczny czas reakcji – średnio 0,4 sekundy
 3. Skuteczność na poziomie 90% w zadaniach wielokrotnego wyboru
 4. Odpowiedzi na pytania otwarte z dokładnością sięgającą 70%
 5. GPT-4 przekracza granice testu Turinga, stając się miarodajnym dowodem na inteligencję sztuczną

III. Zastosowanie w różnych sektorach gospodarki

 1. Automatyzacja odpowiedzi na pytania użytkowników w branży IT
 2. Generowanie opisów produktów w handlu detalicznym
 3. Wsparcie klienta i tworzenie raportów w sektorze finansowym
 4. Zastosowanie w medycynie do opisów medycznych i rozmów z pacjentami

IV. Różnorodność interakcji

 1. Prowadzenie rozmów z klientami poprzez chatboty i asystentów wirtualnych
 2. Tworzenie opisów produktów i scenariuszy gier wideo
 3. Generowanie pytań i odpowiedzi na testy w edukacji
 4. Udzielanie informacji o usługach publicznych w sektorze publicznym

V. Porównanie z innymi modelami językowymi

 1. 90% skuteczności w zadaniach wielokrotnego wyboru w porównaniu z 87% Google Assistant
 2. GPT-4 osiąga wyższą skuteczność w teście Turinga niż Google Assistant
 3. Mniejsza pojemność niż GPT-3 i BERT, ale porównywalne osiągi w zadaniach NLP

VI. Zastosowanie na świecie

 1. Wykorzystywany przez firmy z ponad 10 krajów, w tym USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii
 2. W Polsce współpraca z firmą Invgate
 3. W Brazylii tłumaczenie z portugalskiego na hiszpański
 4. W Niemczech wsparcie w temacie kryptowalut
 5. Wykorzystany przez samorządy lokalne do udzielania porad i informacji, szybkiego rozpoczynania działań, udzielania odpowiedzi na pytania mieszkańców, oceny stanowisk pracy oraz przyspieszenia tworzenia studiów przypadków

Zacznij zabawę z ChatGPT po polsku. Nie wiesz jak? W tym artykule odpowiadam na pytanie jak używać ChatGPT – to proste!