Sztuczna inteligencja (AI) to niezwykle rozwijająca się dziedzina, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w medycynie. Jednym z przykładów AI stosowanego w diagnostyce medycznej jest ChatGPT, system oparty na GPT-3.5, który uczy się z tekstów i potrafi generować odpowiedzi na zadane pytania.

W ostatnich latach, AI stała się coraz bardziej powszechna w medycynie, a jej wpływ na diagnostykę medyczną jest już zauważalny. Jednym z przykładów jest wykorzystanie AI w diagnozowaniu chorób skóry, gdzie systemy AI mogą poprawić skuteczność diagnozowania różnych zmian skórnych. Inny przykład to wykorzystanie AI w radiologii, gdzie systemy te mogą pomóc w diagnozowaniu zmian na obrazach medycznych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Jednym z wyzwań związanych z wykorzystaniem AI w medycynie jest zapewnienie jej dokładności i niezawodności. Dlatego systemy AI muszą być stale uczone na podstawie nowych danych i ulepszane, aby zapewnić jak najwyższą jakość diagnoz. Pomimo tych wyzwań, AI może pomóc lekarzom w dokładniejszej diagnozie i szybszym rozpoczęciu leczenia, co może mieć znaczący wpływ na zdrowie i życie pacjentów.

Jednocześnie, nie możemy polegać na AI zbyt ślepo. Chociaż ChatGPT i jego odpowiedniki mają niesamowite zdolności, pacjenci i lekarze nie powinni całkowicie polegać na jego diagnozach i poradach. To tylko narzędzie, które wymaga wysokiej umiejętności jego użytkowników. Nie jest to myśląca istota, która dba o swojego rozmówcę. Z tego powodu nadal jest potrzeba specjalisty, który może wykorzystać narzędzia AI w sposób odpowiedni i skuteczny.

Sztuczna inteligencja, w tym systemy takie jak ChatGPT, mogą przyspieszyć proces diagnostyczny i poprawić skuteczność diagnozowania chorób. Wraz z rozwojem AI, rozwija się też jej zastosowanie w medycynie, co może mieć znaczący wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Jednocześnie, AI musi być stale uczone i ulepszane, aby zapewnić dokładność diagnoz i niezawodność. Niemniej jednak, nie możemy całkowicie polegać na AI i powinniśmy pamiętać, że to tylko narzędzie, które wymaga umiejętnego użytkowania przez specjalistów.