Współcześnie coraz więcej osób korzysta z ChatGPT, sprawdzając jego możliwości. Ta ciekawość z naturalnych względów przenika także do miejsca pracy.

ChatGPT w pracy – debata trwa

Trwają dyskusje dotyczące roli ChatGPT jako platformy generującej treści oparte na sztucznej inteligencji. Pojawiają się również obawy dotyczące zakresu wiedzy, jaką powinien posiadać ChatGPT. Przykładowo, The Economist Korea donosił, że Samsung ograniczył używanie ChatGPT w pracy, gdy pracownicy wprowadzili poufne informacje dotyczące firmy.

W jednym przypadku pracownik wprowadził poufny kod źródłowy do funkcji czatu, aby sprawdzić, czy nie zawiera błędów. Inny poprosił ChatGPT o optymalizację kodu, a jeszcze inny o przekształcenie nagrania z wewnętrznego spotkania w notatki na prezentację.

ChatGPT jako asystent i wsparcie w pracy

Niektórzy pracownicy przyznają, że proszą ChatGPT o wykonanie dodatkowych zadań dla nich. W wywiadzie dla Vice jeden z pracowników, posługując się pseudonimem Ben, stwierdził, że ChatGPT wykonuje około 80% jego pracy w sektorze marketingu fintech. Wykorzystuje go do tworzenia tekstów promujących różne produkty.

Po otrzymaniu gotowego tekstu, Ben sprawdza tylko jego poprawność i ewentualne błędy. Inny uczestnik wywiadu przyznał, że używa ChatGPT, aby pomóc sobie w pracy na trzech etatach. Jeszcze inny określił platformę mianem „najlepszego asystenta”, który pomaga mu prowadzić dodatkowe projekty w marketingu cyfrowym, jednocześnie będąc wykładowcą na pełnym etacie w Wielkiej Brytanii.

Sztuczna inteligencja a przyszłość pracy

Debata na temat etyki wykorzystywania ChatGPT do wykonywania większości pracy nie zakończy się wkrótce. Warto jednak pamiętać, że większość osób korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji w pracy robi to nie po to, aby pracować mniej, ale lepiej.

W ankiecie przeprowadzonej przez agencję rekrutacyjną Aspire, 45% z 574 ankietowanych uważa, że ChatGPT i podobne technologie AI pomogą im lepiej wykonywać swoje obowiązki. Kolejne 11% uważa, że może to prowadzić do powstania nowych gałęzi przemysłu, usług i produktów. 15% jest niezdecydowanych, niepewnych co do wpływu AI na przyszłość pracy. Pozostałe 29% jest sceptyczne i uważa, że może to prowadzić do utraty miejsc pracy, gdyż automatyzacja zredukuje potrzebę zatrudniania ludzi do wykonywania zadań, które może wykonywać sztuczna inteligencja.

Terry Payne, Globalny Dyrektor Zarządzający Aspire, skomentował wyniki ankiety, twierdząc, że są to dobre wieści, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie AI i inteligentnych technologii, takich jak ChatGPT, w biznesie. Wskazuje to na otwartość ludzi na innowacyjne technologie, które w wielu przypadkach stwarzają nowe możliwości – czy to oszczędność czasu poprzez automatyzację zadań, czy tworzenie nowych branż, produktów i miejsc pracy.

Oczywiście, istnieje pewien niepokój dotyczący zastępowania miejsc pracy przez technologię. Niemniej jednak warto przypomnieć, że ChatGPT nie jest pierwszą potencjalnie rewolucyjną platformą. Wiele takich innowacji wpłynęło i nadal będzie wpływać na odkrywanie mądrzejszych, lepszych sposobów pracy, co zdaniem Payne’a powinno być mile widziane.

Jak widać, sztuczna inteligencja, w tym ChatGPT, odgrywa coraz większą rolę w miejscu pracy. Pomimo kontrowersji i obaw dotyczących wykorzystania tej technologii, wiele osób uważa, że może ona przynieść korzyści w postaci lepszej jakości pracy i oszczędności czasu. Dlatego warto dążyć do wykorzystywania AI w sposób etyczny i odpowiedzialny, jednocześnie śledząc postęp technologiczny i dostosowując się do niego.